Zingeving; terugblikken en vooruit kijken vanuit het nu.
Verlies en rouw; ingrijpend en vaak levensveranderend.
Loopbaan; van vastgelopen naar vrijgemaakt.
Schrijven; genieten van het mooie in dit leven.

Wat heeft werkelijk waarde?

De vraag waar het allemaal om draait.


De drie pijlers in mijn werk

Het alledaagse

De concrete wereld om ons heen biedt veel om te ontdekken wat het waardevolle is in ons dagelijkse bestaan. Juist in het alledaagse vinden we houvast om (opnieuw) tevredenheid, geluk en/of plezier te ervaren. Denkt u eens aan natuur, muziek, vrienden, kunst of simpelweg alleen zijn met uw gedachten.

Lichamelijkheid

Lichamelijke activiteiten kunnen een grote bijdrage leveren aan het verlenen van betekenis. Het lichaam heeft een ingebouwde behoefte aan beweging en bevrediging hiervan heeft een bewezen positief effect op uw welbevinden. Uitgezocht wordt wat binnen uw mogelijkheden ligt.

De ontmoeting

Het natuurlijke verlangen om in contact te komen met anderen is een must voor het ontwikkelen van een geluksgevoel. Samen onderzoeken we hoe uw huidige sociale omgeving eruit ziet en gaan we op zoek naar mogelijkheden om relaties met anderen op te bouwen en/of te onderhouden.

De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de ander zoekt iemand die hij helpen kan. Zo ontstaat een goed gesprek.

Friedrich Nietzsche

Waarom begeleiding op het gebied van zingeving?

De vraag wat de zin van het bestaan is, zal vermoedelijk nooit beantwoord worden. Hoe u er ook over denkt, u zult zich altijd moeten verhouden tot de gebeurtenissen en omstandigheden die in uw leven plaatsvinden. Hoe u de zin van het leven ervaart is uw eigen persoonlijke aangelegenheid. Wel stel ik dat de mens een betekenisverlener is en op bepaalde momenten kan het zicht op die betekenis vertroebeld worden. Dat is wanneer ik graag met u in gesprek ga.

Vaak zullen mensen hun leven bekijken en zich de vraag stellen of het leven dat geleefd wordt, voldoende inhoud geeft aan hun persoonlijkheid, wensen en verwachtingen. Dit kan plaatsvinden op het gebied van het persoonlijke en het werkzame leven. Loopbaanvraagstukken zullen daarom ook regelmatig aan de orde komen. Relationele vraagstukken en problematiek rond religie en spiritualiteit in zijn algemeenheid zijn andere voorbeelden van belangrijke kwesties.

Zingevingproblematiek is niet voorbehouden aan de mens van een bepaalde leeftijd. Wat te denken van de jonge student die geen of slechts moeizaam een keuze kan maken voor een studie? En hoe zit het met al die mensen - van welke leeftijd ook - die het vreselijke verlies van een naaste moeten doorstaan? En wanneer iemand aan het eind van zijn leven terugkijkt, hoé wordt dan teruggekeken en welke betekenis kan dan worden gegeven aan het geleefde leven maar zeker ook aan die laatste fase, het mogelijke lijden en wellicht de vooruitzichten na de dood?

Zingevingvraagstukken zijn zeer divers en worden op allerlei mogelijke manieren verpakt. Zij staan aan de basis van alles wat we doen of laten. Inzicht en bewustwording op dit vlak bieden ruimte om andere keuzes te maken of juist om sterker te staan in de gemaakte keuzes.

Voor begeleiders op het gebied van zingeving is een duidelijke rol weggelegd in de huidige wereld. Dit wordt gesteund via de door onderzoek gestaafde uitspraken van psycholoog Paul Wong in Psychologie Magazine, jaargang 33, juli/augustus 2014:

Volgens Wong […] is zingeving het antwoord op de toenemende behoefte aan psychische hulp in onze maatschappij. 'Niet nog meer diagnoses, nog meer pillen en nog meer psychiaters, maar het op gang brengen van de menselijke vaardigheid om betekenis te geven aan het leven.'

Overige gegevens

Klik op een van de links hieronder voor de Algemene Voorwaarden van mijn dienstverlening, het beroepsprofiel van NeVeZi en de sitemap.

Algemene voorwaarden op verzoek
Beroepsprofiel NeVeZi
Sitemap

Beroepsvereniging

André van Soeren Coaching is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten (NeVeZi). Klik op het logo voor de website.

Contactgegevens

  • Email:
    @